ΣΙΔΗΡΟΣ - IRON

*Τα έγγραφα μεσα στις εικόνες περιέχουν διαστάσεις

 The documents inside the images contains dimensions

ΔΟΚΟΙ - BEAMS

ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ
ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ

STRUCTURAL HOLLOW BARS

press to zoom
ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΑ
ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΑ

STRUCTURAL HOLLOW SECTIONS

press to zoom
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

SQUARES

press to zoom
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

ROUNDS

press to zoom
ΣΩΛΗΝΕΣ
ΣΩΛΗΝΕΣ

CIRCULAR WELDED HOLLOW SECTIONS

press to zoom
ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

WATER AND GAS PIPES

press to zoom
ΛΑΜΕΣ
ΛΑΜΕΣ

FLATS

press to zoom
ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ
ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ

EQUAL ANGLES

press to zoom
ΔΟΚΟΙ ΤΑΦ
ΔΟΚΟΙ ΤΑΦ

TEE BEAMS

press to zoom
ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ
ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ

HAND RAILS

press to zoom
ΜΠΙΝΙ ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΑ
ΜΠΙΝΙ ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΑ

STRUCTURAL HOLLOW SECTIONS BINI

press to zoom
ΕΞΑΓΩΝΑ
ΕΞΑΓΩΝΑ

HEXAGONAL

press to zoom
ΔΟΚΟΙ UPN
ΔΟΚΟΙ UPN

U - CHANNELS

press to zoom
ΔΟΚΟΙ IPN
ΔΟΚΟΙ IPN

BEAMS IPN

press to zoom
ΔΟΚΟΙ IPE
ΔΟΚΟΙ IPE

BEAMS IPE

press to zoom
ΔΟΚΟΙ HEA - IPBL
ΔΟΚΟΙ HEA - IPBL

BEAMS HEA - IPBL

press to zoom
ΔΟΚΟΙ HEB - IPB
ΔΟΚΟΙ HEB - IPB

BEAMS HEB - IPB

press to zoom
ΔΟΚΟΙ HEM
ΔΟΚΟΙ HEM

BEAMS HEM

press to zoom