ΣΙΔΗΡΟΣ - IRON

*Τα έγγραφα μεσα στις εικόνες περιέχουν διαστάσεις

 The documents inside the images contains dimensions

ΔΟΚΟΙ - BEAMS

ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ
ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ

STRUCTURAL HOLLOW BARS

ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΑ
ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΑ

STRUCTURAL HOLLOW SECTIONS

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

SQUARES

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

ROUNDS

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΣΩΛΗΝΕΣ

CIRCULAR WELDED HOLLOW SECTIONS

ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

WATER AND GAS PIPES

ΛΑΜΕΣ
ΛΑΜΕΣ

FLATS

ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ
ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ

EQUAL ANGLES

ΔΟΚΟΙ ΤΑΦ
ΔΟΚΟΙ ΤΑΦ

TEE BEAMS

ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ
ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ

HAND RAILS

ΜΠΙΝΙ ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΑ
ΜΠΙΝΙ ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΑ

STRUCTURAL HOLLOW SECTIONS BINI

ΕΞΑΓΩΝΑ
ΕΞΑΓΩΝΑ

HEXAGONAL

ΔΟΚΟΙ UPN
ΔΟΚΟΙ UPN

U - CHANNELS

ΔΟΚΟΙ IPN
ΔΟΚΟΙ IPN

BEAMS IPN

ΔΟΚΟΙ IPE
ΔΟΚΟΙ IPE

BEAMS IPE

ΔΟΚΟΙ HEA - IPBL
ΔΟΚΟΙ HEA - IPBL

BEAMS HEA - IPBL

ΔΟΚΟΙ HEB - IPB
ΔΟΚΟΙ HEB - IPB

BEAMS HEB - IPB

ΔΟΚΟΙ HEM
ΔΟΚΟΙ HEM

BEAMS HEM