ΣΙΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ALUMINIUM MOSQUITO NET

ΚΑΘΕΤΗ ΣΙΤΑ - VERTICAL MOSQUITO NET

    Η κάθετη σίτα αλουμινίου είναι κατάλληλη κυρίωςs για παράθυρα. Η πιο οικονομική λύση για τους απρόσκλητουsς επισκέπτεςs. 

     To ειδικό πανί fiberglass που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τηsς σήταςs, παρέχει άριστη ορατότητα και επιπλέον δεν σαπίζει και δεν καίγεται. 
      Διατίθεται σε όλα τα χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής και αποχρώσεων ξύλου. 

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΣΙΤΑ - SLIDING MOSQUITO NET

    Η συρόμενη σίτα αλουμινίου είναι κατάλληλη κυρίωςs για μπαλκονόπορτεsς. Απαιτεί μηδενική δύναμη για την λειτουργία τηςs και λόγω τους σχεδιασμού τηsς δεν πίανει καθόλου χώρο.

     To ειδικό πανί fiberglass που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τηsς σήταsς, παρέχει άριστη ορατότητα και επιπλέον δεν σαπίζει και δεν καίγεται. 
      Διατίθεται σε όλα τα χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής και αποχρώσεων ξύλου. 

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΣΙΤΑ - OPENING MOSQUITO NET

    Η ανοιγόμενη σίτα αλουμινίου είναι κατάλληλη για κυρίωsς εισόδουsς και για μπαλκονόπορτεsς.

     Για την κατασκευή τηςs σήταsς χρησιμοποιείται ειδικό πανι fiberglass αλλά και δίχτυ αλουμινίου για καλύτερη αντοχή και αισθητική.
      Διατίθεται σε όλα τα χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής και αποχρώσεων ξύλου. 

ΠΛΙΣΕ ΣΙΤΑ - PLISE MOSQUITO NET

    Η συρόμενη πλισέ σίτα αλουμινίου είναι κατάλληλη για παράθυρα και μπαλκονόπορτεςs που δεν έχουν χώρο τριγύρω ή σε περιπτώσεις που υπάρχουν εξωτερικά πατζούρια.

     Για την κατασκευή τηsς σήταςs χρησιμοποιείται ειδικό πανι fiberglass αλλά και δίχτυ αλουμινίου για καλύτερη αντοχή και αισθητική.
      Διατίθεται σε όλα τα χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής και αποχρώσεων ξύλου.