ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - IRON FRAME

      Η ΟΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ν. αναλαμβάνει σιδηροκατασκευέs κτηρίων. Διαθέτει ​χρόνια εμπειρία με την κατάλληλλη τεχνολογία και τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό για σίγουρο αποτέλεσμα.